Welkom bij Turksezenders.nl Beste IPTV Provider in heel europa

Algemene Voorwaarden digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop worden aangeboden op www.turksezenders.nl.
Het plaatsen van een bestelling via de estore van Turksezenders houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen

1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en exclusief 21% BTW. Bij het afronden van uw bestelling wordt 21% BTW over het totale bedrag verrekend.

1.3 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.turksezenders.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal via email geleverd na een succesvolle betaling.

1.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Turksezenders. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Turksezenders beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Turksezenders.

2 Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Turksezenders. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

2.2 Turksezenders garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

3.1 Turksezenders is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Turksezenders.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads

4.1 Op de digitale producten van Turksezenders berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

4.2 Het is niet toegestaan om "afgeleide werken" te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren

5.1 Op digitale producten van Turksezenders geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

6 Buitengebruikstellen van de dienstverlening

6.1 Turksezenders heeft het recht om levering van de Dienst (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen indien u uw verplichtingen niet of niet volledig nakomt en/of wanneer Turksezenders het vermoeden heeft dat u zenders of programma's doorlevert aan derden of distribueert via media zoals Internet.

7 Diversen

7.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Turksezenders vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

7.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Voor vragen kunt u via email of telefonisch contact met ons opnemen:
Turksezenders | info@turksezenders.nl | Tel. 0618317949

  • sub-total €0.00
  • BTW (21%) €0.00
  • total €0.00